Specjalno∂ś: s1RMKomunikaty:

s1RM1s1RM2
Poniedzia≥ek 2023-02-13
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-02-14
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318- --
10:00-11:30Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318- --
11:45-13:15- --Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
13:30-15:00- --Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
15:15-16:45Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA31Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA31
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-02-15
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA212Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA212
15:15-16:45Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaC212Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaC212
17:00-18:30Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA144Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA144
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-02-16
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32
13:30-15:00Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32
15:15-16:45Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31
17:00-18:30Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-02-17
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
15:15-16:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-02-20
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-02-21
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212
10:00-11:30Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-02-22
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA320Prw (św) mgr Szymon DorowskiA322
10:00-11:30Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA320Prw (św) mgr Szymon DorowskiA322
11:45-13:15Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322
13:30-15:00Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322
15:15-16:45Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13
17:00-18:30Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-02-24
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
10:00-11:30- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
11:45-13:15Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA322Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA322Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01
15:15-16:45Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01- --
17:00-18:30Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-02-27
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-02-28
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32
10:00-11:30- --Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32
11:45-13:15Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32- --
13:30-15:00Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32- --
15:15-16:45Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA144Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-03-02
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
10:00-11:30Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-03-03
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01
10:00-11:30- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01
11:45-13:15Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01- --
13:30-15:00Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01- --
15:15-16:45jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA31- --
17:00-18:30jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA31- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-03-06
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA15
11:45-13:15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA15
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA14Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA14
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-03-07
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA14
10:00-11:30Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA14
11:45-13:15Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA14Prw (św) mgr Szymon DorowskiA322
13:30-15:00Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA14Prw (św) mgr Szymon DorowskiA322
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-03-08
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01- --
11:45-13:15Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01- --
13:30-15:00- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01
15:15-16:45- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_01
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-03-09
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
13:30-15:00Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
15:15-16:45Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14
17:00-18:30Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14
18:45-20:15Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA31Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA31
PiĪtek 2023-03-10
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA322
10:00-11:30Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA322
11:45-13:15Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
13:30-15:00Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
15:15-16:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-03-13
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
11:45-13:15- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-03-14
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318- --
11:45-13:15Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318- --
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
15:15-16:45Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-03-15
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
17:00-18:30Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
18:45-20:15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
Czwartek 2023-03-16
s1RM1s1RM2
08:15-09:45jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA15Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322
10:00-11:30jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA15Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322
11:45-13:15Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322- --
13:30-15:00Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-03-17
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
10:00-11:30Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
11:45-13:15Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320- --
13:30-15:00Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320- --
15:15-16:45- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320
17:00-18:30- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-03-20
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA14Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA14
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-03-21
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA32Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA32
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA32Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA32
15:15-16:45Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA31Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA31
17:00-18:30Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA31Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA31
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-03-22
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaC14Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaC14
11:45-13:15Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaC14Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaC14
13:30-15:00Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
15:15-16:45Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
17:00-18:30Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA141Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA141
18:45-20:15Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA141Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA141
Czwartek 2023-03-23
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
13:30-15:00Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-03-24
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
18:45-20:15jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
Poniedzia≥ek 2023-03-27
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA14Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA14
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-03-28
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
10:00-11:30- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
11:45-13:15- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320- --
15:15-16:45Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320- --
17:00-18:30Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-03-29
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145
15:15-16:45Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145
17:00-18:30Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-03-30
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
13:30-15:00Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
15:15-16:45Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
17:00-18:30Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14Kpp (św) mgr £ukasz GrubaC14
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-03-31
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
10:00-11:30Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
11:45-13:15jpdszU (wt) dr Lilia OmelanC123- --
13:30-15:00jpdszU (wt) dr Lilia OmelanC123- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-04-03
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-04-04
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
10:00-11:30Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
11:45-13:15Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32
13:30-15:00Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA32
15:15-16:45Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA31Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA31
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-04-05
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA320
10:00-11:30- --Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA320
11:45-13:15Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA320- --
13:30-15:00Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA320- --
15:15-16:45jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC202- --
17:00-18:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC202- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-04-11
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212
13:30-15:00Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA212
15:15-16:45Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA15Tzm (wyk) dr n. med. Adam KuľmiŮskiA15
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-04-12
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_03- --
11:45-13:15Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_03- --
13:30-15:00- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_03
15:15-16:45- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakSzpital_Leg_03
17:00-18:30Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
18:45-20:15Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
Czwartek 2023-04-13
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
13:30-15:00Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
15:15-16:45Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145
17:00-18:30Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA145
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-04-14
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
10:00-11:30Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
11:45-13:15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31
13:30-15:00Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31
15:15-16:45jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
17:00-18:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-04-17
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144Anato (wyk) dr hab. n. med. Jerzy B≥aszczukA144
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA212Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA212
17:00-18:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA14Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA14
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-04-18
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA31- --
10:00-11:30Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA31- --
11:45-13:15- --Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
13:30-15:00- --Fzefk (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
15:15-16:45jpdszU (wt) dr Lilia OmelanC123Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
17:00-18:30jpdszU (wt) dr Lilia OmelanC123Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-04-19
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320- --
11:45-13:15Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA212Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA212
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-04-20
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
10:00-11:30Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
11:45-13:15Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Prw (św) mgr Szymon DorowskiA322
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Prw (św) mgr Szymon DorowskiA322
15:15-16:45Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
17:00-18:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-04-24
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA14Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA14
11:45-13:15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA212Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA212
13:30-15:00Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA212Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA212
15:15-16:45Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
17:00-18:30Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144Patol (wyk) lek. Karolina RadkaA144
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-04-25
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA31Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA31
10:00-11:30Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA31Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA31
11:45-13:15Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320- --
13:30-15:00- --Mr (zp) mgr Marcin KlimczakA320
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-04-26
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
15:15-16:45Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
17:00-18:30Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145Prw (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA145
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-04-27
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowC14
15:15-16:45Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144
17:00-18:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-04-28
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
10:00-11:30Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA245Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA245
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA245Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA245
15:15-16:45jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
17:00-18:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoC123- --
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-05-04
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
15:15-16:45Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
17:00-18:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-05-09
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
15:15-16:45- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
17:00-18:30- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
18:45-20:15- --- --
¶roda 2023-05-10
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322- --
10:00-11:30Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322- --
11:45-13:15Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322
13:30-15:00Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320Tzm (św) mgr Mariusz TrelaA322
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-05-11
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13
10:00-11:30Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA13
11:45-13:15Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32
13:30-15:00Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32
15:15-16:45Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
17:00-18:30Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31
18:45-20:15Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA31
PiĪtek 2023-05-12
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekA15Jo (św) mgr Filip KostekA15
10:00-11:30Jo (św) mgr Filip KostekA15Jo (św) mgr Filip KostekA15
11:45-13:15jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA12- --
13:30-15:00jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA12- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-05-15
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318- --
11:45-13:15Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318- --
13:30-15:00Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA14Fzefk (wyk) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA14
15:15-16:45- --Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
17:00-18:30- --Anato (św) dr n. med. Ma≥gorzata BujnowskaA318
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-05-16
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320- --
10:00-11:30Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320- --
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
15:15-16:45jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA31Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320
17:00-18:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA31Prw (św) mgr Szymon DorowskiA320
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-05-18
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14
10:00-11:30Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathC14
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
17:00-18:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA32
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-05-22
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA245Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA245
13:30-15:00Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA245Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA245
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-05-23
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA142- --
17:00-18:30jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA142- --
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-05-25
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --Mcr (św) mgr Kamil NowakA322
11:45-13:15Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA144Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA144
13:30-15:00Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA144Mr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA144
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-05-26
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
10:00-11:30Mcr (św) mgr Jakub AdamiakA320- --
11:45-13:15Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31
13:30-15:00Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31Kpp (św) mgr £ukasz GrubaA31
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-05-29
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA32- --
11:45-13:15jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA32- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-05-30
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
13:30-15:00Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31Pdl (św) mgr Aleksandra WysowskaA31
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-06-01
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32Mcr (wyk) lek. Nikolaj LambrinowA32
11:45-13:15Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA143Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA143
13:30-15:00Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA143Patol (św) dr hab. Jerzy HeimrathA143
15:15-16:45Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144
17:00-18:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA144
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-06-02
s1RM1s1RM2
08:15-09:45Jo (św) mgr Filip KostekC324Jo (św) mgr Filip KostekC324
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-06-05
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA142Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA142
11:45-13:15Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA142Cz (wyk) lek. Ryszard KÍpaA142
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-06-06
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA15- --
17:00-18:30jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA15- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-06-12
s1RM1s1RM2
08:15-09:45jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA13- --
10:00-11:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA13- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
PiĪtek 2023-06-23
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA32- --
11:45-13:15jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA32- --
13:30-15:00jpdszU (wt) prof. dr hab. Natalia PobirchenkoA32- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30- --- --
18:45-20:15- --- --
Poniedzia≥ek 2023-06-26
s1RM1s1RM2
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA31- --
13:30-15:00jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA31- --
15:15-16:45jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA31- --
17:00-18:30jpdszU (wt) dr Lilia OmelanA31- --
18:45-20:15- --- --

SkrotNazwa
AnatoAnatomia
PatolPatologia
FzefkFizjologia z elementami fizjologii klinicznej
PdlPodstawy diagnostyki laboratoryjnej
McrMedyczne czynno∂ci ratunkowe
MrMedycyna ratunkowa
JoJÍzyk obcy
TzmTechniki zabiegůw medycznych
PrwProcedury ratunkowe wewnĪtrzszpitalne
KppKwalifikowana pierwsza pomoc
jpdszUj. polski dla studentůw z Ukrainy
CzChoroby zakaľne

Legenda:Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, Ņe zajÍciĪ trwajĪ w tym bloku 45 minut i zaplanowane sĪ odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego po≥owie.