Specjalno¶æ: s1ZIPKomunikaty:

s1ZIP1
Wtorek 2020-02-18
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
11:45-13:15Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC212
13:30-15:00Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Czwartek 2020-02-20
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC125
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
17:00-18:30Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
18:45-20:15Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
Poniedzia³ek 2020-02-24
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2020-02-25
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
Czwartek 2020-02-27
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikC222
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC212
11:45-13:15Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC221
13:30-15:00Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC225
15:15-16:45Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC225
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
Wtorek 2020-03-03
s1ZIP1
08:15-09:45Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
10:00-11:30Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC224
15:15-16:45Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC224
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
Czwartek 2020-03-05
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC125
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC224
17:00-18:30Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC224
18:45-20:15Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
Pi±tek 2020-03-06
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA244
10:00-11:30Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA244
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedzia³ek 2020-03-09
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiE1
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiE1
13:30-15:00Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
15:15-16:45Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2020-03-10
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
18:45-20:15Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
Czwartek 2020-03-12
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC113
11:45-13:15---
13:30-15:00Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC225
15:15-16:45Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC225
17:00-18:30Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
18:45-20:15Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
Wtorek 2020-03-17
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC224
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
Czwartek 2020-03-19
s1ZIP1
08:15-09:45Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC221
10:00-11:30Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC221
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
17:00-18:30Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
18:45-20:15Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
Pi±tek 2020-03-20
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
10:00-11:30Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedzia³ek 2020-03-23
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
13:30-15:00---
15:15-16:45Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
17:00-18:30Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
18:45-20:15---
Wtorek 2020-03-24
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC113
13:30-15:00Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
18:45-20:15---
Czwartek 2020-03-26
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC113
11:45-13:15---
13:30-15:00Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaA14
15:15-16:45Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaA14
17:00-18:30Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaA14
18:45-20:15Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaA14
Wtorek 2020-03-31
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC212
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
Czwartek 2020-04-02
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30---
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
17:00-18:30Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
18:45-20:15Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
Poniedzia³ek 2020-04-06
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2020-04-07
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC212
13:30-15:00Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
Wtorek 2020-04-14
s1ZIP1
08:15-09:45Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
10:00-11:30Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC224
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
Czwartek 2020-04-16
s1ZIP1
08:15-09:45Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC222
10:00-11:30Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC222
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15---
Pi±tek 2020-04-17
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA244
10:00-11:30Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA244
11:45-13:15Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC221
13:30-15:00Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC221
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedzia³ek 2020-04-20
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2020-04-21
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
11:45-13:15Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
13:30-15:00Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
15:15-16:45Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
17:00-18:30Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
18:45-20:15---
Czwartek 2020-04-23
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC113
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15---
Poniedzia³ek 2020-04-27
s1ZIP1
08:15-09:45Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2020-04-28
s1ZIP1
08:15-09:45Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
10:00-11:30Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C224
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC224
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
Czwartek 2020-04-30
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
10:00-11:30Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
11:45-13:15---
13:30-15:00Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC225
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15---
Wtorek 2020-05-05
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiC113
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC224
13:30-15:00Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
15:15-16:45Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
17:00-18:30Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA143
18:45-20:15---
Czwartek 2020-05-07
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC113
11:45-13:15Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC221
15:15-16:45Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15---
Wtorek 2020-05-12
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiE1
10:00-11:30Makro (wyk)dr Joanna KencC125
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC125
13:30-15:00Ik (wyk)mgr in¿. Renata SupranowiczC212
15:15-16:45Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
17:00-18:30---
18:45-20:15Pdw (wyk)dr in¿. Tomasz StechnijA217
Czwartek 2020-05-14
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Makro (wyk)dr Joanna KencC225
11:45-13:15Pz (sem)dr Jolanta RadkowskaC222
13:30-15:00Eiz¶ (æw)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC221
15:15-16:45Eiz¶ (wyk)dr hab. in¿. Bogumi³a WnukowskaC212
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15---
Pi±tek 2020-05-15
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
10:00-11:30Gigi (lab)mgr in¿. Roman HojniakA242
11:45-13:15---
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Poniedzia³ek 2020-05-18
s1ZIP1
08:15-09:45---
10:00-11:30Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
11:45-13:15Pz (wyk)dr Tadeusz KowalskiC224
13:30-15:00---
15:15-16:45---
17:00-18:30---
18:45-20:15---
Wtorek 2020-05-19
s1ZIP1
08:15-09:45Fizyk (wyk)prof. dr hab. in¿. W³odzimierz KordylewskiC113
10:00-11:30Makro (wyk)dr Joanna KencC226
11:45-13:15Makro (wyk)dr Joanna KencC226
13:30-15:00Ik (lab)mgr in¿. Renata SupranowiczC10
15:15-16:45Matem (wyk)dr Leopold Habiniak C212
17:00-18:30Mater (lab)dr in¿. Daniel MedyñskiC24
18:45-20:15---
Czwartek 2020-05-21
s1ZIP1
08:15-09:45Gigi (p)dr in¿. Jerzy Kwa¶nikA217
10:00-11:30Mater (wyk)prof. dr hab. in¿. Stanis³aw ZaborskiC113
11:45-13:15---
13:30-15:00Matem (æw)mgr Janina P³askonka-FietkowskaC19
15:15-16:45Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
17:00-18:30Fizyk (lab)dr in¿. Tomasz StechnijC25
18:45-20:15---

SkrotNazwa
FizykFizyka
IkInformatyka-systemy komputerowe
PdwPrzedmiot do wyboru
MaterMateria³oznawstwo
MatemMatematyka
Eiz¶Ekologia i zarz±dzanie ¶rodowiskiem
PzPodstawy zarz±dzania
MakroMakroekonomia
GigiGeometria i grafika in¿ynierska