Specjalno: s2DKomunikaty:

s2D1
Poniedziaek 2023-02-13
s2D1
08:15-09:45Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA144
10:00-11:30Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA144
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA212
17:00-18:30k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
18:45-20:15- --
roda 2023-02-15
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30Ja (w) mgr Magdalena SzylarA13
11:45-13:15Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatC14
13:30-15:00Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatC14
15:15-16:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA142
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-02-17
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-02-22
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA141
13:30-15:00Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA14
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-02-24
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-03-01
s2D1
08:15-09:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA14
10:00-11:30Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA14
11:45-13:15Ja (w) mgr Magdalena SzylarD8
13:30-15:00Ja (w) mgr Magdalena SzylarD8
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-03-02
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA212
11:45-13:15B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA32
13:30-15:00Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA245
15:15-16:45Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA14
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-03-03
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30- --
11:45-13:15- --
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Wtorek 2023-03-07
s2D1
08:15-09:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
10:00-11:30Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
11:45-13:15k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
13:30-15:00k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
15:15-16:45Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiA142
17:00-18:30Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiA142
18:45-20:15- --
roda 2023-03-08
s2D1
08:15-09:45k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_06
10:00-11:30B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczOnline_06
11:45-13:15Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczOnline_06
13:30-15:00Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_06
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-03-09
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA142
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-03-10
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
13:30-15:00Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_07
15:15-16:45Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_02
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-03-15
s2D1
08:15-09:45Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA141
10:00-11:30Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA141
11:45-13:15Ja (w) mgr Magdalena SzylarA16
13:30-15:00Ja (w) mgr Magdalena SzylarA16
15:15-16:45k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
17:00-18:30k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-03-16
s2D1
08:15-09:45k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
10:00-11:30B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA212
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-03-17
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-03-22
s2D1
08:15-09:45Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_08
10:00-11:30Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_08
11:45-13:15Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_04
13:30-15:00Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_04
15:15-16:45k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_04
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-03-23
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiC17 - Czytelnia nr 2
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-03-24
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15- --
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-03-29
s2D1
08:15-09:45Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA245
10:00-11:30Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA245
11:45-13:15Ja (w) mgr Magdalena SzylarA142
13:30-15:00Ja (w) mgr Magdalena SzylarA142
15:15-16:45B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA143
17:00-18:30B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA143
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-03-30
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczOnline_05
11:45-13:15B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczOnline_05
13:30-15:00Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczOnline_05
15:15-16:45Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_106
17:00-18:30Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_106
18:45-20:15Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_106
Pitek 2023-03-31
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Wtorek 2023-04-04
s2D1
08:15-09:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
10:00-11:30Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA245
11:45-13:15k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
13:30-15:00k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-04-05
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiOnline_07
11:45-13:15B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczOnline_06
13:30-15:00k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_06
15:15-16:45k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_06
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-04-12
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30- --
11:45-13:15Ja (w) mgr Magdalena SzylarA13
13:30-15:00Ja (w) mgr Magdalena SzylarA13
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-04-13
s2D1
08:15-09:45k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
10:00-11:30B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA142
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA14
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-04-14
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_06
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-04-17
s2D1
08:15-09:45Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
10:00-11:30Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Wtorek 2023-04-18
s2D1
08:15-09:45Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiA142
10:00-11:30Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiA142
11:45-13:15k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
13:30-15:00k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA218
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-04-19
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA144
11:45-13:15B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA144
13:30-15:00Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA31
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-04-21
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczOnline_07
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatOnline_07
11:45-13:15- --
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-04-24
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30Ja (w) mgr Magdalena SzylarA12
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-04-27
s2D1
08:15-09:45k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
10:00-11:30Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA245
13:30-15:00B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA245
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Pitek 2023-04-28
s2D1
08:15-09:45Fiilz (wyk) dr Magdalena HurkaczA212
10:00-11:30Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA31
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-05-08
s2D1
08:15-09:45Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
10:00-11:30Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-05-10
s2D1
08:15-09:45k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
10:00-11:30k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
11:45-13:15B (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA141
13:30-15:00B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA141
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-05-11
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30- --
11:45-13:15Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_03
13:30-15:00Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_03
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-05-15
s2D1
08:15-09:45Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
10:00-11:30Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-05-18
s2D1
08:15-09:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA32
10:00-11:30Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA245
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA31
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-05-22
s2D1
08:15-09:45Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
10:00-11:30Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Wtorek 2023-05-23
s2D1
08:15-09:45Eip (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
10:00-11:30Mb (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
11:45-13:15Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA242
13:30-15:00Mb (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA242
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-05-24
s2D1
08:15-09:45k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
10:00-11:30k (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA213
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Czwartek 2023-05-25
s2D1
08:15-09:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
10:00-11:30Owi (wyk) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA144
11:45-13:15- --
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-05-29
s2D1
08:15-09:45Tipd (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikOnline_01
10:00-11:30Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
11:45-13:15Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD1
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-05-31
s2D1
08:15-09:45Eip (w) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
10:00-11:30Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiA142
11:45-13:15Sd (sem) prof.dr hab.in. Ryszard PisarskiA142
13:30-15:00Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA32
15:15-16:45Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA32
17:00-18:30Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA212
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-06-05
s2D1
08:15-09:45k (wyk) mgr Katarzyna Traczuk-BernatA144
10:00-11:30Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA32
11:45-13:15Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA32
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --
roda 2023-06-07
s2D1
08:15-09:45Nnie (wyk) dr in. Iwona Twarogowska-WielesikA212
10:00-11:30B (w) prof. dr hab. in. Jerzy PietkiewiczA32
11:45-13:15Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
13:30-15:00Tipd (w) mgr in. Kamila lusarczykC021 (Kuchnia)
15:15-16:45Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA141
17:00-18:30Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA141
18:45-20:15- --
Poniedziaek 2023-06-12
s2D1
08:15-09:45- --
10:00-11:30Nnie (lab) mgr Katarzyna ZabotnaD17
11:45-13:15Fiilz (w) mgr in. Kamila lusarczykA141
13:30-15:00- --
15:15-16:45- --
17:00-18:30- --
18:45-20:15- --

SkrotNazwa
TipdTechnologia ywnoci i potraw dietetycznych
kywienie kliniczne
JaJzyk angielski
MbMetodologia bada ywieniowych
EipEdukacja ywieniowa i poradnictwo ywieniowe
FiilzFarmaceutyki i interakcje lekw z ywnoci
BBiotechnologia ywnoci
OwiOchrona wasnoci intelektualnej
NnieNutrigenomika, nutrigenetyka i epigenetyka
SdSeminarium dyplomowe

Legenda:Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, e zajci trwaj w tym bloku 45 minut i zaplanowane s odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego poowie.