Specjalnoĥĉ: s2EKomunikaty:

s2E1(1)us2E1(2)u
Ĥroda 2023-02-15
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiC201Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiC201
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiC201Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiC201
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijC203Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijC203
Czwartek 2023-02-16
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaA143Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaA143
17:00-18:30Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeA217Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeA217
18:45-20:15- --- --
Sobota 2023-02-18
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA32Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA32
11:45-13:15Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA32Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA32
13:45-15:15Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31
15:30-17:00Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31
17:15-18:45Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16- --
19:00-20:30- --Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16
Wtorek 2023-02-21
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥD6
17:00-18:30Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥD6
18:45-20:15- --- --
Czwartek 2023-02-23
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikA217Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikA217
17:00-18:30Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA217Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA217
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekC125Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekC125
Sobota 2023-02-25
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Jo (ĉw) Legenda1Rïż½neJo (ĉw) Legenda1Rïż½ne
10:00-11:30Jo (ĉw) Legenda1Rïż½neJo (ĉw) Legenda1Rïż½ne
11:45-13:15Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA217Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA217
13:45-15:15Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
15:30-17:00Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
17:15-18:45Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
19:00-20:30Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
Wtorek 2023-02-28
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
Ĥroda 2023-03-01
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
18:45-20:15Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
Czwartek 2023-03-02
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105
18:45-20:15Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105
Sobota 2023-03-04
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312
10:00-11:30Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312
11:45-13:15Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312
13:45-15:15Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31
15:30-17:00Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31
17:15-18:45- --- --
19:00-20:30- --Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16
Wtorek 2023-03-07
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
Czwartek 2023-03-09
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_103Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_103
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_103Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_103
18:45-20:15- --- --
Wtorek 2023-03-14
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_10Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_10
Ĥroda 2023-03-15
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
18:45-20:15Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
Czwartek 2023-03-16
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105
18:45-20:15Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105
Sobota 2023-03-18
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Jo (ĉw) Legenda2Rïż½neJo (ĉw) Legenda2Rïż½ne
10:00-11:30Jo (ĉw) Legenda2Rïż½neJo (ĉw) Legenda2Rïż½ne
11:45-13:15Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC329Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC329
13:45-15:15Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329
15:30-17:00Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
17:15-18:45Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
19:00-20:30Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
Wtorek 2023-03-21
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
Ĥroda 2023-03-22
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Jo (ĉw) Legenda3Rïż½neJo (ĉw) Legenda3Rïż½ne
18:45-20:15Jo (ĉw) Legenda3Rïż½neJo (ĉw) Legenda3Rïż½ne
Sobota 2023-03-25
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
10:00-11:30Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
11:45-13:15Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244- --
13:45-15:15Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
15:30-17:00Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
17:15-18:45Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
19:00-20:30Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiC125Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiC125
Wtorek 2023-03-28
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_10Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_10
Ĥroda 2023-03-29
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
18:45-20:15Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_101
Czwartek 2023-03-30
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_104Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_104
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_105
18:45-20:15Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105
Sobota 2023-04-01
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312
10:00-11:30Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312
11:45-13:15Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31
13:45-15:15Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7- --
15:30-17:00Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31
17:15-18:45Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA31
19:00-20:30- --Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
Wtorek 2023-04-04
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
Wtorek 2023-04-11
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_10
Ĥroda 2023-04-12
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104
18:45-20:15Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104
Czwartek 2023-04-13
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_104Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_104
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104
18:45-20:15Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104
Sobota 2023-04-15
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC329Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC329
10:00-11:30Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
11:45-13:15Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
13:45-15:15Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
15:30-17:00Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329
17:15-18:45Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA31Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA31
19:00-20:30Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA31Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA31
Wtorek 2023-04-18
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_10
17:00-18:30Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_10Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_10
18:45-20:15- --- --
Ĥroda 2023-04-19
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104
18:45-20:15Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104
Czwartek 2023-04-20
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_105Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_105
17:00-18:30Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_105Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_105
18:45-20:15Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_105
Sobota 2023-04-22
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Jo (ĉw) Legenda2Rïż½neJo (ĉw) Legenda2Rïż½ne
10:00-11:30Jo (ĉw) Legenda2Rïż½neJo (ĉw) Legenda2Rïż½ne
11:45-13:15Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA217Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA217
13:45-15:15Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6
15:30-17:00Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6
17:15-18:45Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31
19:00-20:30Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA31
Wtorek 2023-04-25
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_08Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_08
Ĥroda 2023-04-26
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Jo (ĉw) Legenda4Rïż½neJo (ĉw) Legenda4Rïż½ne
18:45-20:15Jo (ĉw) Legenda4Rïż½neJo (ĉw) Legenda4Rïż½ne
Czwartek 2023-04-27
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_104Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_104
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104
18:45-20:15Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104
Sobota 2023-05-06
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
10:00-11:30Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
11:45-13:15Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
13:45-15:15Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
15:30-17:00Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC312
17:15-18:45Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312
19:00-20:30Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
Wtorek 2023-05-09
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08
17:00-18:30Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08
18:45-20:15Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08
Czwartek 2023-05-11
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_07Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeOnline_07
17:00-18:30Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_07Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_07
18:45-20:15- --- --
Sobota 2023-05-13
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Jo (ĉw) Legenda2Rïż½neJo (ĉw) Legenda2Rïż½ne
10:00-11:30Jo (ĉw) Legenda2Rïż½neJo (ĉw) Legenda2Rïż½ne
11:45-13:15Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC329Me (ĉw) mgr inż. Krystian SadowskiC329
13:45-15:15Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329
15:30-17:00Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329
17:15-18:45Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16
19:00-20:30Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC329Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
Wtorek 2023-05-16
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_08Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_08
Ĥroda 2023-05-17
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104
18:45-20:15Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiOnline_104
Czwartek 2023-05-18
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104
17:00-18:30Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaOnline_104
18:45-20:15Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_104Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikOnline_104
Sobota 2023-05-20
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA217Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiA217
10:00-11:30Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244
11:45-13:15Autom (lab) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekA244- --
13:45-15:15Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16
15:30-17:00Jo (ĉw) Legenda5Rïż½neJo (ĉw) Legenda5Rïż½ne
17:15-18:45Jo (ĉw) Legenda5Rïż½neJo (ĉw) Legenda5Rïż½ne
19:00-20:30Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6
Wtorek 2023-05-23
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥOnline_08
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijOnline_08
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_08Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekOnline_08
Czwartek 2023-05-25
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikA142Mpi (wyk) dr inż. Jerzy KwaĥnikA142
17:00-18:30Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA142Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA142
18:45-20:15Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekC125Autom (wyk) dr inż. Rafa³ Wiêc³awekC125
Czwartek 2023-06-01
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeA32Mdw (wyk) dr W³odzimierz MischkeA32
18:45-20:15Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaC201Elekt (wyk) dr hab. inż. Bogumi³a WnukowskaC201
Sobota 2023-06-03
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
10:00-11:30Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21
11:45-13:15Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD7
13:45-15:15Miwm (lab) dr inż. Dariusz MichalskiC21Elekt (lab) mgr inż. Jan DudaD16
15:30-17:00Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA13Mpi (sem) dr inż. Jerzy KwaĥnikA13
17:15-18:45Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA12Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA12
19:00-20:30Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA12Miwm (p) dr inż. Dariusz MichalskiA12
Wtorek 2023-06-06
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiA14Miwm (wyk) dr inż. Dariusz MichalskiA14
18:45-20:15Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (wyk) dr inż. Jerzy KuĥD6
Ĥroda 2023-06-07
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45- --- --
10:00-11:30- --- --
11:45-13:15- --- --
13:30-15:00- --- --
15:15-16:45- --- --
17:00-18:30Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijC203Me (wyk) dr inż. Tomasz StechnijC203
18:45-20:15- --- --
Sobota 2023-06-10
s2E1(1)us2E1(2)u
08:15-09:45Jo (ĉw) Legenda6Rïż½neJo (ĉw) Legenda6Rïż½ne
10:00-11:30Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6Ke (p) dr inż. Jerzy KuĥD6
11:45-13:15Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiC203Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiC203
13:45-15:15Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiC203Pp (p) mgr inż. Sebastian KowalskiC203
15:30-17:00Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312- --
17:15-18:45- --Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312
19:00-20:30- --Me (lab) mgr inż. Krystian SadowskiC312

SkrotNazwa
MiwmMechanika i wytrzyma³oĥĉ materia³ów
MeMiernictwo energetyczne
ElektElektronika
MdwModu³ do wyboru
MpiMetodologia pracy inżynierskiej
KeKonwersja energii
AutomAutomatyka
JoJêzyk obcy
JoJêzyk obcy
PpProjekt przemyslowy
KeKonwersja energii

Legenda:Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, że zajêciħ trwajħ w tym bloku 45 minut i zaplanowane sħ odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego po³owie.Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Dorota Góra-PachoñC313
Jomgr Gabriela LisowskaC314
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Gabriela LisowskaC313
Jomgr Sylwia ZajchowskaC314
Legenda3
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Gabriela LisowskaOnline_02
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_06
Legenda4
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Sylwia ZajchowskaOnline_03
Jomgr Gabriela LisowskaOnline_05
Legenda5
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Sylwia ZajchowskaC325
Jomgr Gabriela LisowskaD8
Legenda6
PrzedmiotNauczycielSala
Jomgr Sylwia ZajchowskaC314
Jomgr Gabriela LisowskaC325