Specjalno¶ć: s2PKomunikaty:

s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
Poniedziałek 2021-02-15
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------------------
10:00-11:30------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------------------
11:45-13:15------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)------------------
13:30-15:00------------------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------
15:15-16:45------------------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------
17:00-18:30------------------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)------
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-02-16
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-02-17
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
10:00-11:30Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-02-18
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)------
17:00-18:30------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)------
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)------
Pi±tek 2021-02-19
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA118 (MCSM-UT)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA118 (MCSM-UT)------------------------
10:00-11:30M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)------------------------
11:45-13:15M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)------------------------
13:30-15:00M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)---M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)------------------
15:15-16:45M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)---M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)------------------
17:00-18:30M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)---M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)------------------
18:45-20:15------------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)------
Poniedziałek 2021-02-22
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA104 (MCSM-UP)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA104 (MCSM-UP)------
17:00-18:30M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA104 (MCSM-UP)---------------------------
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-02-23
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_101
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-02-24
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
10:00-11:30Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-02-25
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA117 (MCSM-ALS/BLS)------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA117 (MCSM-ALS/BLS)------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA117 (MCSM-ALS/BLS)------
Pi±tek 2021-02-26
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA104 (MCSM-UP)---------------------
15:15-16:45---M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)------------
17:00-18:30---M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)------------
18:45-20:15---M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)------------------------
Poniedziałek 2021-03-01
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA115 (MCSM-Deb.)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
15:15-16:45------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
Wtorek 2021-03-02
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101
13:30-15:00Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
15:15-16:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
17:00-18:30Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
18:45-20:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
¦roda 2021-03-03
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
10:00-11:30Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-03-04
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)---------------
10:00-11:30------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)---------------
11:45-13:15------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)---------------
13:30-15:00------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)---------------
15:15-16:45------------------M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)------
17:00-18:30---M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA118 (MCSM-UT)------------M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)------
18:45-20:15M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA104 (MCSM-UP)------------M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA118 (MCSM-UT)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA118 (MCSM-UT)------
Pi±tek 2021-03-05
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
10:00-11:30------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
11:45-13:15------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA104 (MCSM-UP)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA104 (MCSM-UP)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA104 (MCSM-UP)------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
15:15-16:45M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)---M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)---
17:00-18:30M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)---M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)---
18:45-20:15M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA115 (MCSM-Deb.)---------M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)------------
Poniedziałek 2021-03-08
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA118 (MCSM-UT)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---------------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---------------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
Wtorek 2021-03-09
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
13:30-15:00Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-03-10
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
10:00-11:30Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104
15:15-16:45Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_104
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
18:45-20:15Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_06
Czwartek 2021-03-11
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)---
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)---
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)---
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)---
15:15-16:45------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)------
17:00-18:30------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)------
18:45-20:15------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)------
Pi±tek 2021-03-12
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
10:00-11:30------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
11:45-13:15------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
13:30-15:00------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
15:15-16:45------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)---M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
17:00-18:30------M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
18:45-20:15------M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA115 (MCSM-Deb.)------------
Poniedziałek 2021-03-15
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
10:00-11:30------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
11:45-13:15------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
13:30-15:00------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA117 (MCSM-ALS/BLS)
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
Wtorek 2021-03-16
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101
13:30-15:00Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-03-17
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
10:00-11:30Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-03-18
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA116 (MCSM-WW)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA116 (MCSM-WW)------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA116 (MCSM-WW)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA116 (MCSM-WW)------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA119 (MCSM-porodowa)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA116 (MCSM-WW)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA116 (MCSM-WW)------
Pi±tek 2021-03-19
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA114 (MCSM-OSCE)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA118 (MCSM-UT)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA118 (MCSM-UT)Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
10:00-11:30M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA114 (MCSM-OSCE)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
11:45-13:15M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA114 (MCSM-OSCE)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
13:30-15:00M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA117 (MCSM-ALS/BLS)------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
15:15-16:45------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)---
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Poniedziałek 2021-03-22
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1194Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1019------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1194Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1191Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1191------------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1191Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1191------------
18:45-20:15------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1191Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1191------------
Wtorek 2021-03-23
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_06
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
15:15-16:45Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
17:00-18:30Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-03-24
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
10:00-11:30Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-03-25
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1191
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1191
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1191
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1191
15:15-16:45------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1018---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1194Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1194------
17:00-18:30------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1018---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1194Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1194------
18:45-20:15------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1194Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1194------
Pi±tek 2021-03-26
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191------------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191------------
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191------------
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1194------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1191------------
15:15-16:45------------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019
17:00-18:30------------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019
18:45-20:15------------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019
Poniedziałek 2021-03-29
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1036---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1194---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1006---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1036---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1194---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1006---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1006---
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1191Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelOnline1006---
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1006Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1006---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019Cipc (zp)mgr Barbara GoliczOnline1019Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1006Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1006---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1006Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekOnline1006---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1194Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036
Wtorek 2021-03-30
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
13:30-15:00Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
15:15-16:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-03-31
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejOnline_100
10:00-11:30Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-04-06
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100Wwzoz (ćw)dr hab. n. med. Tadeusz SebzdaOnline_100
13:30-15:00------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1017---------------
15:15-16:45------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1017---------------
17:00-18:30------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1017---------------
18:45-20:15------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1017---------------
¦roda 2021-04-07
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_101
13:30-15:00Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-04-08
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
10:00-11:30---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
11:45-13:15---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
13:30-15:00---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekOnline1191------
15:15-16:45------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019------
17:00-18:30------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019------
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaOnline1019------
Pi±tek 2021-04-09
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194------------
10:00-11:30Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline1101Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline1101Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline1101Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline1101Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194---------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline1101
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194------------
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczOnline1194Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---------
15:15-16:45Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---------
17:00-18:30Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018Cwipi (zp)mgr Marta SobońOnline1018------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---------
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakOnline1036---------
Poniedziałek 2021-04-12
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)------------------------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
Wtorek 2021-04-13
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-04-14
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
10:00-11:30Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101Cwipi (wyk)prof. dr hab. n. med. Bernard PanaszekOnline_101
11:45-13:15Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102Pipp (wyk)dr n.med. Czesława Bigus-HołubowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczOnline_100
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-04-15
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)------
10:00-11:30------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)------
11:45-13:15------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)------
13:30-15:00------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA119 (MCSM-porodowa)------
15:15-16:45M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA115 (MCSM-Deb.)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)------
17:00-18:30M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA115 (MCSM-Deb.)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA118 (MCSM-UT)------
18:45-20:15------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA117 (MCSM-ALS/BLS)------------
Pi±tek 2021-04-16
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------------------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA117 (MCSM-ALS/BLS)------
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA117 (MCSM-ALS/BLS)------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA117 (MCSM-ALS/BLS)------
15:15-16:45Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaM-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA116 (MCSM-WW)---Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia
17:00-18:30------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA114 (MCSM-OSCE)---------M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA118 (MCSM-UT)------
18:45-20:15------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA114 (MCSM-OSCE)---------M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA115 (MCSM-Deb.)------
Poniedziałek 2021-04-19
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)------------
10:00-11:30------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)------M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
11:45-13:15------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)------M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
13:30-15:00------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)------M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---------------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---------------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA117 (MCSM-ALS/BLS)------------------------
Wtorek 2021-04-20
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-04-21
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
15:15-16:45------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
17:00-18:30---------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA119 (MCSM-porodowa)
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-04-22
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------------
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)------------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA104 (MCSM-UP)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)------------
15:15-16:45------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA104 (MCSM-UP)------
17:00-18:30M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA104 (MCSM-UP)------
18:45-20:15M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------
Pi±tek 2021-04-23
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)------
10:00-11:30------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)------
11:45-13:15------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)------
13:30-15:00------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)------------------
15:15-16:45------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
18:45-20:15------------------------------
Poniedziałek 2021-04-26
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---M-Cwipi (zp)mgr Katarzyna ¦liwińskaA104 (MCSM-UP)------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)
10:00-11:30---------M-Cwipi (zp)mgr Katarzyna ¦liwińskaA104 (MCSM-UP)------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA104 (MCSM-UP)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelA118 (MCSM-UT)
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)------------------------
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)------------------------
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-04-27
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
11:45-13:15Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczOnline_102
13:30-15:00Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakOnline_10
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
¦roda 2021-04-28
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)
13:30-15:00M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońA114 (MCSM-OSCE)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA114 (MCSM-OSCE)
15:15-16:45M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)------------------
17:00-18:30M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA118 (MCSM-UT)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)------------
18:45-20:15------------M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA115 (MCSM-Deb.)------------
Czwartek 2021-04-29
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)------
11:45-13:15------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)------
13:30-15:00------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA119 (MCSM-porodowa)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA119 (MCSM-porodowa)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA119 (MCSM-porodowa)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA119 (MCSM-porodowa)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA119 (MCSM-porodowa)Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA119 (MCSM-porodowa)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA104 (MCSM-UP)------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaA114 (MCSM-OSCE)
Pi±tek 2021-04-30
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA104 (MCSM-UP)------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)------
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)Cwipi (zp)mgr Marta SobońA119 (MCSM-porodowa)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA114 (MCSM-OSCE)------M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)------------
15:15-16:45------------------M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)------
17:00-18:30------------------M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)------
18:45-20:15------------------M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA115 (MCSM-Deb.)------
Wtorek 2021-05-04
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)---------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)---------------
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)------
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA119 (MCSM-porodowa)---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA117 (MCSM-ALS/BLS)---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczA118 (MCSM-UT)------
15:15-16:45---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)
17:00-18:30---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)
18:45-20:15---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA119 (MCSM-porodowa)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA114 (MCSM-OSCE)
¦roda 2021-05-05
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_02
10:00-11:30------------------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_02
11:45-13:15------------------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_02
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA116 (MCSM-WW)------------------
17:00-18:30------M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA116 (MCSM-WW)------------------
18:45-20:15------M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA115 (MCSM-Deb.)------------------
Czwartek 2021-05-06
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01---------------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01---------------------
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_04------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_04------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03
18:45-20:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_04------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03
Pi±tek 2021-05-07
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02
10:00-11:30------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02
11:45-13:15------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02
13:30-15:00------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_05Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_05---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02
15:15-16:45---M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_05Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_05Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_04------
17:00-18:30---M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_05Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_05Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_04------
18:45-20:15M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA115 (MCSM-Deb.)---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_04------
Poniedziałek 2021-05-10
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02---------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_03
15:15-16:45------------M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)M-Cipc (zp)mgr Barbara GoliczA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_03
17:00-18:30---------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_03
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-05-11
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10---------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10
10:00-11:30Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_10
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_02
17:00-18:30------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_02
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_02
¦roda 2021-05-12
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------------
17:00-18:30------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------------
18:45-20:15------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------------
Czwartek 2021-05-13
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03
10:00-11:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03
11:45-13:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03
13:30-15:00---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_03
15:15-16:45------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
17:00-18:30------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
18:45-20:15------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
Pi±tek 2021-05-14
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---------------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_01
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---------------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_01
11:45-13:15M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA116 (MCSM-WW)------------M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA114 (MCSM-OSCE)---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_01
13:30-15:00M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA118 (MCSM-UT)---M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_01
15:15-16:45M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaA115 (MCSM-Deb.)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA114 (MCSM-OSCE)M-Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekA114 (MCSM-OSCE)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA116 (MCSM-WW)------
17:00-18:30M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA114 (MCSM-OSCE)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA114 (MCSM-OSCE)---M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA117 (MCSM-ALS/BLS)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaA115 (MCSM-Deb.)------
18:45-20:15M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA114 (MCSM-OSCE)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA114 (MCSM-OSCE)---M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)------------
Poniedziałek 2021-05-17
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
10:00-11:30------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
11:45-13:15------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
13:30-15:00------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03Cwipi (zp)mgr Marta SobońInne_Szpital_03---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
15:15-16:45---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
17:00-18:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-05-18
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
15:15-16:45------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
17:00-18:30------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_02------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
18:45-20:15------------------------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
¦roda 2021-05-19
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
10:00-11:30------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
11:45-13:15------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
13:30-15:00------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
15:15-16:45------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_01------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
17:00-18:30------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInne_Szpital_01------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
18:45-20:15------------------------------
Czwartek 2021-05-20
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03------------------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)Pipp (zp)mgr Renata HołowiakA116 (MCSM-WW)
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02------------
15:15-16:45---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
17:00-18:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02------Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_04
18:45-20:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02------------
Pi±tek 2021-05-21
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
10:00-11:30------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
11:45-13:15------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
13:30-15:00------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
15:15-16:45------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02---------------
17:00-18:30------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02---------------
18:45-20:15------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02---------------
Poniedziałek 2021-05-24
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02---Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia
10:00-11:30Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02---Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_03---
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_03---
18:45-20:15------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_03---
Wtorek 2021-05-25
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02------------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA108 (MCSM-ZRM)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA108 (MCSM-ZRM)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_04---------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA108 (MCSM-ZRM)M-Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocA108 (MCSM-ZRM)Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_01
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03
17:00-18:30------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02---Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Ewa DraczyńskaInne_Szpital_03
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_02---------
¦roda 2021-05-26
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------------------
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_03------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
15:15-16:45------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
17:00-18:30------------------------Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_01
18:45-20:15------------------------Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_01
Czwartek 2021-05-27
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
10:00-11:30------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
11:45-13:15------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
13:30-15:00------------------------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInne_Szpital_02---
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Pi±tek 2021-05-28
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---------M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA116 (MCSM-WW)------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA118 (MCSM-UT)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA118 (MCSM-UT)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)M-Cwipi (zp)mgr Marta SobońA115 (MCSM-Deb.)------------
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA116 (MCSM-WW)Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02---M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)M-Pipp (zp)mgr Iwona FlorekA115 (MCSM-Deb.)Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
15:15-16:45---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_06---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_03
17:00-18:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_06---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_03
18:45-20:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_06---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_03Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_03
Poniedziałek 2021-05-31
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
11:45-13:15------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
13:30-15:00------------------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_02
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------
Wtorek 2021-06-01
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03------------------
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03------------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_04Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_04
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_04Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_04
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_03---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_04Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInne_Szpital_04
15:15-16:45---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_05------
17:00-18:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_05------
18:45-20:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_05------
¦roda 2021-06-02
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
17:00-18:30------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
Poniedziałek 2021-06-07
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia
11:45-13:15Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
18:45-20:15Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_02------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------------------
Wtorek 2021-06-08
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
17:00-18:30------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01---------
¦roda 2021-06-09
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_02------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInne_Szpital_01------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
15:15-16:45------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_SiłowniaWf (ćw)mgr Łukasz StawarzInne_WF_Siłownia---
17:00-18:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
18:45-20:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
Czwartek 2021-06-10
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
10:00-11:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
11:45-13:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
13:30-15:00---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------------
15:15-16:45---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_02
17:00-18:30---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_02
18:45-20:15---------------Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInne_Szpital_01------Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_02Cipc (zp)mgr Franciszka Czepiel-KlocInne_Szpital_02
Pi±tek 2021-06-11
s2P01s2P02s2P03s2P04s2P05s2P06s2P07s2P08s2P09s2P10
08:15-09:45---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------
10:00-11:30---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------
11:45-13:15---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------
13:30-15:00---------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInne_Szpital_01------
15:15-16:45Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01---------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01
17:00-18:30Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01---------------Wf (ćw)mgr Łukasz StawarzOnline_01
18:45-20:15------------------------------

SkrotNazwa
M-PippMCSM - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
JaJęzyk angielski
WwzozWspółpraca w zespołach opieki zdrowotnej
CipcChirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
PippPediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
CwipiChoroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
M-CipcMCSM - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
M-CwipiMCSM - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
WfWychowanie fizyczne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Agnieszka BezdzieckaOnline_01
Jamgr Ewa Rosowicz-KobiakOnline_02
Jamgr Magdalena SzylarOnline_03