Specjalno¶ć: s2PKomunikaty:

s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
Poniedziałek 2018-02-19
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14------------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14------------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Wtorek 2018-02-20
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30------------------------------------------
11:45-13:15------------------------------------------
13:30-15:00------------------------------------------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
¦roda 2018-02-21
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------------
13:30-15:00Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 6
Czwartek 2018-02-22
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------------------
15:15-16:45Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
18:45-20:15Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
Pi±tek 2018-02-23
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---------
Poniedziałek 2018-02-26
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---------
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------------
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 17------------
Wtorek 2018-02-27
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------------------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------------------
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA116
13:30-15:00Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
18:45-20:15------------------------------------------
¦roda 2018-02-28
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---------
13:30-15:00------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
Czwartek 2018-03-01
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---------
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 5Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 5------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 5------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Pi±tek 2018-03-02
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 13---
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 13---
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 13---
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 13---
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Poniedziałek 2018-03-05
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------------
18:45-20:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------------
Wtorek 2018-03-06
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30------------------------------------------
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA144
13:30-15:00Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
17:00-18:30------------------------------------------
18:45-20:15------------------------------------------
¦roda 2018-03-07
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212
13:30-15:00Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212
15:15-16:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212
17:00-18:30------------------------------------------
18:45-20:15------------------------------------------
Czwartek 2018-03-08
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 10Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 1---
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 10Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 1---
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 10Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 1---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11------------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 18------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Pi±tek 2018-03-09
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------------
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------------
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------------
15:15-16:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Poniedziałek 2018-03-12
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212
10:00-11:30Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Wtorek 2018-03-13
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---------------------
10:00-11:30---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---------------------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---------------------
13:30-15:00Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
¦roda 2018-03-14
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14
13:30-15:00Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 3Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 3Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 3Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 3Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 3Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 3Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
Czwartek 2018-03-15
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
18:45-20:15Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14
Pi±tek 2018-03-16
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 15---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 2---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
Poniedziałek 2018-03-19
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------------
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------------
Wtorek 2018-03-20
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA14
13:30-15:00Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
¦roda 2018-03-21
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14
13:30-15:00Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA14
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 2------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
Czwartek 2018-03-22
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14------------------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 7
18:45-20:15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 14------------------------------------
Pi±tek 2018-03-23
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------------
10:00-11:30Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------------
11:45-13:15------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------------
13:30-15:00Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------------
15:15-16:45Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 1---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14------------------
17:00-18:30Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 15Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 15Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 17------------------------------
18:45-20:15------------------------------------------
Poniedziałek 2018-03-26
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13
17:00-18:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13
18:45-20:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------------------------
Wtorek 2018-03-27
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---------
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---------
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---------
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 11---Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
15:15-16:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6------------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 6------------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
¦roda 2018-03-28
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA212
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------------------------------
13:30-15:00Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212
15:15-16:45Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212Cipc (wyk)prof. dr hab. n. med. Jerzy KołodziejA212
17:00-18:30------------------------------------------
18:45-20:15------------------------------------------
Czwartek 2018-04-05
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30------------------------------------------
11:45-13:15Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
13:30-15:00Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
15:15-16:45Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA14
17:00-18:30Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
18:45-20:15Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245Cipc (wyk)mgr Barbara GoliczA245
Pi±tek 2018-04-06
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
10:00-11:30---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
11:45-13:15---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------------------
18:45-20:15------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------------------------------
Poniedziałek 2018-04-09
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10---------
15:15-16:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
17:00-18:30------Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Barbara GoliczInneSzpital 16------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
Wtorek 2018-04-10
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---------------
15:15-16:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
17:00-18:30------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
¦roda 2018-04-11
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
13:30-15:00Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------------------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------------------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------------------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
Czwartek 2018-04-12
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
17:00-18:30------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
Pi±tek 2018-04-13
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 11---------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1---------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9---------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 9------------------------------
Poniedziałek 2018-04-16
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
10:00-11:30Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
11:45-13:15---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---------------
13:30-15:00---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---------------
15:15-16:45------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
17:00-18:30------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
18:45-20:15------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 14Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
Wtorek 2018-04-17
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 13---Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
17:00-18:30------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
18:45-20:15------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
¦roda 2018-04-18
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---------------
13:30-15:00---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---------Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
15:15-16:45---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
17:00-18:30---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
18:45-20:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5Cwipi (zp)mgr Lidia BiłoganInneSzpital 5
Czwartek 2018-04-19
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
17:00-18:30------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
18:45-20:15------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 4------------Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7Cwipi (zp)mgr Aneta StężyckaInneSzpital 7------
Pi±tek 2018-04-20
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
10:00-11:30---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
11:45-13:15---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
13:30-15:00---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
15:15-16:45------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 7Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 7---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---------------
17:00-18:30------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 7Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 7------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 9---------------
18:45-20:15------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 7Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 7------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------------------
Poniedziałek 2018-04-23
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA14
10:00-11:30------------------------------------------
11:45-13:15---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
13:30-15:00---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
15:15-16:45---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
17:00-18:30---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
18:45-20:15---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
Wtorek 2018-04-24
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
17:00-18:30------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------------------
18:45-20:15------------------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------------------
¦roda 2018-04-25
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA116
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2RóżneJa (ćw)Legenda2Różne
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------------------------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------------------
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 8------------------
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------------------------
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------------------------
Czwartek 2018-04-26
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16Cwipi (zp)mgr Halina KomorowiczInneSzpital 16---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------------------------
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------------------------
Pi±tek 2018-04-27
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------------------------
17:00-18:30------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6------------------------------
18:45-20:15------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 6------------------------------
Poniedziałek 2018-05-07
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30------------------------------------------
11:45-13:15Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212
13:30-15:00Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------------------------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------------------------
18:45-20:15Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------------------------
Wtorek 2018-05-08
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1------------------------------------
18:45-20:15Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1------------------------------------
¦roda 2018-05-09
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------------------------------------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------------------------
15:15-16:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------------------------
17:00-18:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------------------------
18:45-20:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2------------------------
Czwartek 2018-05-10
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 5Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 5
10:00-11:30---------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 5Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 5
11:45-13:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 5Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 5
13:30-15:00---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 17---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------------------------
18:45-20:15Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------------------------
Pi±tek 2018-05-11
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
10:00-11:30------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
11:45-13:15------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
13:30-15:00------------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 12---
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1------------------------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------------
18:45-20:15Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------------
Poniedziałek 2018-05-14
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
10:00-11:30---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
11:45-13:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
13:30-15:00---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 10
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Cwipi (zp)mgr Marta SobońInneSzpital 1Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------------
18:45-20:15Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------------
Wtorek 2018-05-15
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3------------
10:00-11:30---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3------------
11:45-13:15---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3------------
13:30-15:00---Pipp (zp)mgr Renata HołowiakInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 3------------
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14------------------------------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------------
18:45-20:15Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------------
¦roda 2018-05-16
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144Cwipi (wyk)mgr Halina KomorowiczA144
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
13:30-15:00---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
15:15-16:45Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2Cipc (zp)mgr Edyta MikołajekInneSzpital 2---------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10---Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---------------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
18:45-20:15---------Pipp (zp)mgr Dorota ZajdelInneSzpital 14---------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
Czwartek 2018-05-17
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
10:00-11:30------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
11:45-13:15------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
13:30-15:00------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
15:15-16:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
17:00-18:30Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
18:45-20:15Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA14
Pi±tek 2018-05-18
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
18:45-20:15------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
Poniedziałek 2018-05-21
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 13Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11---------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
18:45-20:15------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
Wtorek 2018-05-22
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 4------
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
18:45-20:15------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
¦roda 2018-05-23
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212Pipp (wyk)mgr Renata HołowiakA212
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1---Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11---------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11---------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
18:45-20:15------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11---------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 1------
Czwartek 2018-05-24
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3------------
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
18:45-20:15------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
Pi±tek 2018-05-25
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
10:00-11:30------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
11:45-13:15------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
13:30-15:00------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1---------Pipp (zp)mgr Grażyna ZawadzkaInneSzpital 10
15:15-16:45------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------
17:00-18:30------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
18:45-20:15------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
Poniedziałek 2018-05-28
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
18:45-20:15------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11------------------------
Wtorek 2018-05-29
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------------
10:00-11:30------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------------
11:45-13:15------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------------
13:30-15:00------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------------
15:15-16:45Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212
17:00-18:30Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212
18:45-20:15------------------------------------------
¦roda 2018-05-30
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA212
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
15:15-16:45------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 3---Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 11Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
Poniedziałek 2018-06-04
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
10:00-11:30---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
11:45-13:15---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
13:30-15:00---------------------------------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
15:15-16:45------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12---------Pipp (zp)mgr Beata TurkiewiczInneSzpital 4------
17:00-18:30------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
18:45-20:15------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
Wtorek 2018-06-05
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
13:30-15:00Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245
15:15-16:45Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245Cwipi (wyk)prof. dr hab. n med. Grzegorz MazurA245
17:00-18:30------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------
18:45-20:15------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 10------------------------------
¦roda 2018-06-06
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------------------------------
13:30-15:00------------------------------------------
15:15-16:45------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
17:00-18:30------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
18:45-20:15------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
Czwartek 2018-06-07
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 5---------------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 5---------------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 5---------------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 5---------------
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---Pipp (zp)mgr Anna P±czkowskaInneSzpital 5---------------
17:00-18:30Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245Pipp (wyk)dr n. med. Alina ZbrógA245
18:45-20:15------------------------------------------
Pi±tek 2018-06-08
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45---------------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
10:00-11:30---------------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
11:45-13:15---------------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
13:30-15:00---------------------------------Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
15:15-16:45------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
17:00-18:30------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
18:45-20:15------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
Poniedziałek 2018-06-11
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
10:00-11:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
17:00-18:30------------------------------------------
18:45-20:15------------------------------------------
Wtorek 2018-06-12
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------
10:00-11:30------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------
11:45-13:15------------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------
13:30-15:00------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------
15:15-16:45------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 1------
17:00-18:30------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
18:45-20:15------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------------------
¦roda 2018-06-13
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------------------------
10:00-11:30Ja (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1RóżneJa (ćw)Legenda1Różne
11:45-13:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
13:30-15:00------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
15:15-16:45------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
17:00-18:30------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
18:45-20:15------------------Pipp (zp)mgr Iwona FlorekInneSzpital 18---------------------
Czwartek 2018-06-14
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
10:00-11:30------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
11:45-13:15------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
13:30-15:00------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13---Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1Nipn (zp)mgr Barbara SkrętkowiczInneSzpital 1
15:15-16:45------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13------
17:00-18:30------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13------
18:45-20:15------------------Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12Nipn (zp)mgr Małgorzata Słupska-KartaczowskaInneSzpital 12------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 13------
Poniedziałek 2018-06-18
s2P1s2P2s2P3s2P4s2P5s2P6s2P7s2P8s2P9s2P10s2P11s2P12s2P13s2P14
08:15-09:45------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11------------
10:00-11:30------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11------------
11:45-13:15------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11------------
13:30-15:00------------------------Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11Cipc (zp)mgr Beata PaprockaInneSzpital 11------------
15:15-16:45------------------------------------------
17:00-18:30------------------------------------------
18:45-20:15------------------------------------------

SkrotNazwa
CwipiChoroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
PippPediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
CipcChirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
JaJęzyk angielski
NipnNeurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Legenda1
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Magdalena SzylarA115
Jamgr Ewa Rosowicz-KobiakA117
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC311
Legenda2
PrzedmiotNauczycielSala
Jamgr Magdalena SzylarA115
Jamgr Ewa Rosowicz-KobiakC224
Jamgr Magdalena Kendziorczyk-TwardochC311